Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Soutěž o nejlepšího dětského čtenáře školního roku 2016 / 2017

Dětské oddělení vyhlašuje soutěž O nejlepšího čtenáře ve školním roce 2016/2017. Registrovaní čtenáři ve věku 6 – 15 let se mohou do soutěže přihlásit do 30. září 2016 u knihovnice v dětském oddělení. Čtenáři dětského oddělení naší knihovny mohou mezi sebou soutěžit ve čtenářské aktivitě. Vítězem se nestává čtenář, který si vypůjčí nejvíce knih, ale který je zároveň aktivní a zúčastňuje se našich akcí. Bodový systém je vyvěšen na nástěnce v dětském oddělení. Soutěž trvá do 31. 5. 2017. Body se přidělují za tyto aktivity:1. návštěva knihovny i za jiným účelem než půjčení knih, 2. počet vypůjčených knih (ne časopisů), 3. účast na akcích pořádaných knihovnou, 4. účast v soutěžích pořádaných knihovnou. Knihovnice si účast na akcích a přečetné knihy ověřuje kontrolními otázkami. Vítěz soutěže – nejlepší dětský čtenář – bude vyhlášen na akci pro děti v červnu 2017. Kromě knihy získá také přednostní právo na účast na nočním spaní v knihovně – na celostátní akci Noc s Andersenem – v následujícím roce.