Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Soutěž o nové logo knihovny

Při příležitosti výročí 90 let Městské knihovny Lipník nad Bečvou vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro mládež od 12 do 26 let o NOVé LOGO KNIHOVNYSoutěž o nové logo knihovny běží již od 1. února. V současnosti však proběhla menší změna podmínek a to zejména v navýšení věkové hranici soutěžících (dříve do 18 let, nyní do 26 let) a termínu odevzdání a vyhlášení vítězů – soutěžní práce musí být odevzdány do dětského oddělení nejpozději do 15. září. Vyhodnocení nejlepších prací proběhne při slavnostním večeru k 90. výročí Městské knihovny Lipník nad Bečvou v říjnu 2011. Podmínky soutěže: 1. Soutěž se mohou zúčastnit soutěžící ve věku 12 – 26 let 2. úkolem soutěžícího bude vytvořit logo knihovny ve dvou variantách: a) pouze grafické ztvárnění – obrázek b) obrázek včetně textu: Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 3. Maximální rozměr celé práce A4, soutěžní práce musí být na zadní straně označena jménem, adresou a školou. 4. Logo bude používáno v digitální i tištěné podobě, na webových stránkách, při elektronické korespondenci, na plakátech, pozvánkách, dopisních papírech. 5. Autoři soutěžních prací souhlasí s vystavením prací na výstavě v prostorách knihovny ve dnech 6. – 9. října 2011. 6. První tři vítězové nebo jejich zákonní zástupci souhlasí s výlučným užitím díla pro potřeby Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace. Ceny pro vítěze v hodnotě: 1. místo 1200 Kč, 2. místo 800 Kč, 3. místo 500 Kč. 7. Soutěžní práce musí být odevzdány do dětského oddělení MěK Lipník nejpozději do 15. září 2011. Zahájení soutěže 1. února 2011. 8. Vyhodnocení nejlepších prací proběhne při slavnostním večeru k 90. výročí Městské knihovny Lipník nad Bečvou v říjnu 2011.