Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Soutěž o židovském Lipníku zná své výherce

Tři šťastné výherce, kteří získávají zajímavé ceny věnované městem, vylosoval v sobotu 11. září v rámci Dnů evropského dědictví v synagoze pan starosta Miloslav Přikryl. Jsou jimi Karolína Vavrdová z Olomouce, Veronika Kulifajová z Lipníka a Miroslav Eliáš z Velké u Hranic. Od začátku června si mohli návštěvníci informačního centra v Lipníku n. B. zkusit vyplnit soutěžní formulář s názvem „Poznejte Lipník nad Bečvou – město s židovskou historií“. Během pátrání po správných písmenech tajenky načerpali také bližší informace o dějinách zdejší židovské komunity a jejích významných osobnostech. Tajenka pak odhalila, že je to letos již 250 let od narození rabína Barucha Theomim Fränkela, významného vědce a spisovatele, jehož hrob má čestné místo na starším ze dvou lipenských židovských hřbitovů. Soutěže se zúčastnilo celkem 207 luštitelů, z toho 203 mělo tajenku vyplněnou správně. Do objevování židovských dějin Lipníka se zapojili kromě návštěvníků infocentra a turistů také žáci škol, a to nejen z Lipníka, ale i třídy z Drahotuš či Hranic.