Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Trénink paměti a dalších kognitivních dovedností

Ve středu 12. dubna bude zahájen projekt zaměřený na seniory a účastníky nad 55 let, kteří nejsou již pracovně aktivní. Přihlášky lze vyzvednout a vyplněné odevzdat  do 30. března v městské knihovně, informačním centru a v Sociálních službách. Počet účastníků 8 – 15. Jedná se celkem o 6 lekcí v rozsahu 2 vyučovacích hodin, které se budou konat v těchto termínech 12., 19. a 26. dubna a 10., 17. a 23. května 2017 vždy od 13:00 do 14:30 ve výstavním sále Domečku. Každá lekce má dvě části – teoretickou a cvičení. V teoretické části lektor účastníky seznámí se základními informacemi o fungování lidského mozku, o významu udržování duševní a fyzické aktivity v průběhu celého života, které činnosti mají příznivý vliv na úspěšné stárnutí a co naopak zdraví příliš neprospívá. Druhou část lekce tvoří cvičení zaměřená na různé kognitivní funkce. Součástí je také poezie Jana Skácela a moravská folklór s kytarovým doprovodem. Na posledním setkání obdrží účastníci evidenční list společnosti DONASY s.r.o.

Při realizaci vzdělávacího programu je nezbytná spolupráce pracovníků sociálního zařízení, kteří poskytují účastníkům podporu v průběhu cvičení.

Projekt bude realizován ve spolupráci se společností DONASY s. r. o. a Sociálními službami Lipník nad Bečvou.