Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Výběrové řízení – knihovnice/knihovník

Ředitelka Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici knihovnice/knihovník do studovny s čítárnou.Uzávěrka přihlášek prodloužena do 17. února 2012. Nástup 1. dubna 2012. Hlavní pracovní poměr, úvazek 1,0. Požadavky• minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,• výhodou vzdělání v oboru informační studia a knihovnictví, případně všeobecné,• velmi dobrá znalost jednoho světového jazyka,• velmi dobré komunikační schopnosti,• znalost ICT na úrovni ECDL Start,• výhodou znalost knihovnických systémů.Platové zařazení• platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Další nezbytné předpoklady: • státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice, • dosažení věku 18 let, • bezúhonnost. K písemné přihlášce se připojí tyto doklady:• strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,• certifikáty z oblasti ICT,• reference výhodou. Přihlášky a motivační dopis zasílejte v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení“ v termínu do 10. února 2012 na adresu:Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace,Nám. T. G. Masaryka 11751 31 Lipník nad Bečvou