Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Ředitelka Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst v Turistickém informačním centru Lipník nad Bečvou
Průvodce Turistického informačního centra Lipník nad Bečvou
– pracovní poměr na dobu určitou od 1. 5. 2007 do 30. 9. 2007…
Požadavky:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• velmi dobrá znalost anglického nebo německého jazyka
• znalost ovládání PC, internetu a e-mailu na uživatelské úrovni

Platové zařazení:
• platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Další nezbytné předpoklady:
• státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice
• dosažení věku 18 let
• bezúhonnost

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
• doklad o jazykové kvalifikaci
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte v termínu do 31. března 2007 na adresu:
Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Nám. T. G. Masaryka 11
751 31 Lipník nad Bečvou

V Lipníku nad Bečvou dne 13. března 2007
Mgr. Miroslava Střelcová
ředitelka Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o.

Vystaveno: 13. 3. 2007
Vystavila: B. Musilová