Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

VÝSTAVA ARCHIV MĚSTA LIPNÍKA

Městská knihovna Lipník nad Bečvou a Státní okresní archiv Přerov připravili u příležitosti 770. výročí první písemné zmínky o Lipníku výstavu Archiv města Lipníka…Výstava se koná ve výstavním sále městské knihovny Domečku od 11. do 22. dubna 2008 a otevřena bude vždy od pondělí do pátku od 10:00 do 16:00 hodin. V následující anotaci výstavu představí ředitel SoKA Přerov PhDr. Jiří Lapáček: „Výstava uspořádaná k výročí první písemné zmínky o Lipníku v roce 1238 představí archiválie uložené ve Státním okresním archivu Přerov ve fondu Archiv města Lipníku. Fond obsahuje celkem 8034 inventárních jednotek. Z toho připadá 17 na listiny, 413 na úřední knihy a 187 na registraturní pomůcky. Spisy (6540 inventárních jednotek), jsou uloženy v 338 kartonech. účetních knih je 860, účetní materiál aktové povahy je soustředěn do 39 fasciklů (pořadačů). Map a plánů je 13, pečetní typář 1.Z tohoto množství bude vybrán pouze zlomek, který reprezentuje vývoj městské správy v Lipníku, jeho písaře a určité kategorie archiválií z činnosti městské správy, zvláště v období do roku 1848. Bude zde k vidění v reprodukci listina s první písemnou zmínkou o Lipníku, nejstarší pečeť města, dále originály listin, včetně privilegia Františka kardinála z Ditrichštejna z roku 1628. Nejstarší archiválií ve fondu je Kniha testamentů (Liber testamentorum), založená v r. 1482 a spojená se sirotčím rejstříkem a záznamy o jednání před purkmistrem a konšely. Zajímavá svým obsahem je tzv. Černá kniha (Kniha vyznání mučených) z let 1594-1672. Představeny budou i Pamětní rejstřík primátora Martina Zikmundka, Kniha osobních záznamů strážnického a lipenského měšťana Jana Sokola, jeho syna měšťana Jana Sokola, jeho syna Václava Sokola Brodského, radního písaře v Lipníku, a vnuka Václava Sokola mladšího, radního písaře v Lipníku 1579-1643, Kronika radního písaře (syndika) Bernarda Františka Hejdučka, založená v r. 1720 (s opisem kroniky Eliáše a Václava Rožnovských, výpisy z kroniky Zikmundovy, opisy privilegií /1378/-1732, Pamětní kniha lipenských měšťanů Jana Foltýna staršího a mladšího (s opisem kroniky města Holešova 1615-1642), založená v r. 1769.Na výstavě bude připomenut i Jakub Mráček, městský archivář, jehož péčí byly archiválie uchovány a zpřístupněny odborné veřejnosti.“Akce je realizována za grantové podpory města Lipník nad Bečvou