Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Výstava JAN NEFF A LIPNÍK

Výstavu můžete navštívit ve výstavním sále městské knihovny Domečku od 8. do 19. května 2009 vždy pondělí – pátek 10.00 – 13.00 15.00 – 17.00, vyjímečně také v pátek 8. 5. a v sobotu 16.5. 10.00 – 17.00… Jan Neff a Lipník – dokumenty ze života rodiny NeffovyVýstava o Neffovi a jeho rodiněOd 7. května 2009 bude možné si prohlédnout v Domečku výstavku o Janu Neffovi, lipenském rodáku, o jeho rodině a životě. Základem této výstavky jsou fotografie a dokumenty z pozůstalosti vnučky Jana Neffa, Taťány Jaškové (1910 – 2004). Dalšími archiváliemi pak přispěl Okresní archiv Přerov. Fotogalerie V předvečer výstavy si můžeme připomenout, kdo to byl Jan Neff, o kterém se lze v různých encyklopediích dočíst někdy pouze strohou informaci: „velkoobchodník, šlechetný vlastenec, mecenáš českého školství, jeden z předních uvědomělých zakladatelů českého obchodnictví“.Fotogalerie Jan Neff se narodil 6. května 1832 v Lipníku jako nejmladší syn ze sedmi dětí v rodině stolařského mistra Antonína Neffa. Do školy chodil na zdejší piaristickou kolej, kde se mu dostávalo vzdělání v němčině. Ve dvanácti letech jej rodiče posílají vyučit se obchodníkem do Vídně.Po vyučení ve Vídni pracoval u různých firem, aby nabyl obchodních zkušeností, a udržoval přátelství s několika krajany ve Vídni, s nimiž podnikal vycházky do okolí a bavil se s nimi zpěvem. Patřil mezi ně také Neffův bývalý lipenský spolužák Eduard Hrubý, který byl bankovním úředníkem nejprve ve Vídni a pak v Praze, odkud zůstával s Neffem v písemném styku. Hlavním předmětem jejich dopisování byla myšlenka o založení společného obchodu v Praze. Tak vznikla roku 1863 obchodní firma Hrubý-Neff v Praze na Příkopě, první český obchod zbožím galanterním a dekorativním, který záhy vzkvétal. Po odchodu Hrubého do Ameriky dostala firma název J. Neff a celý podnik obchodní přešel do rukou Neffových. Neff se účastnil všech vlasteneckých podniků, je spoluzakladatelem a členem správní rady Živnostenské banky, pojišťovny »Praha«, Československé obchodní akademie, bývalého Družstva Národního divadla, obchodního spolku »Merkur«, čestným členem ústřední Matice školské, přísedícím obchodního soudu a čestným občanem několika obcí moravských. Na své rodiště Neff nikdy nezapomínal. Přijížděl do Lipníka na prázdniny, aby si zde odpočinul po pracích obchodních. Při svém rodném domě vystavěl Neff ve dvoře a na zahradě pro sebe a svou rodinu pěknou vilu, kde se často projednávaly důležité věci Lipníka.Jan Neff, praktický obchodník, projevoval však také porozumění pro vše krásné a ušlechtilé, snažil se přispívat k rozvoji umění a vzdělání. Daroval 20 000 zlatých na založení české obchodní školy v Brně, současně daroval dalších 20 000 zlatých na zřízení České reálky v Lipníku, v jejímž vestibulu je umístěna jeho pamětní deska, která žákům této školy, dnes střední průmyslové školy stavební, připomíná prvního mecenáše.V domě Neffových se také dostávalo přátelského přijetí mnohým českým umělcům a spisovatelům, ale nejen přijetí, nýbrž i štědré podpory. Zejména počátky umělecké kariéry Antonína Dvořáka byly značně ovlivněny přátelstvím a podporou manželů Neffových. Vždyť právě na jejich prosby Dvořák složil některé ze skladeb Moravských dvojzpěvů, a když je pak přivezl do Lipníka, poprvé tady zazněly nastudované v Neffově domácnosti. A opět to byl Jan Neff, který nadšen krásou hudby byl si vědom toho, že svou vděčnost Dvořákovi může nejvhodněji vyjádřit přispěním k účinné propagaci jeho díla. Navrhl tedy Dvořákovi, tehdy ještě neznámému skladateli z nuzných poměrů, že dá sám Dvojzpěvy tisknout na vlastní náklad a pak mu je odevzdá, aby výtisky disponoval podle své vůle. V konečném důsledku tím také přispěl k Dvořákově uznání v Německu a ve Vídni, odkud mohla být díky nevšedním hodnotám Moravských dvojzpěvů zahájena Dvořákova umělecká kariéra.Roku 1905 přijel Jan Neff na prázdniny opět do Lipníka a zůstal zde navždy. Zemřel 26. srpna a byl také v Lipníku pochován, jak bylo jeho přáním. Jeho rakev byla vystavena ve vestibulu České reálky. Studenti přenesli jeho rakev do farního kostela sv. Jakuba a odtud ho doprovodil početný průvod na místní hřbitov. Císařský rada Jan Neff byl nesporně velkodušným mecenášem, vzácným milovníkem umění, kultury a vzdělání, stejně jako schopným podnikatelem a obchodníkem. Osudy celého rodu pak popsal ve známé románové pentalogii jeho vnuk, spisovatel Vladimír Neff. Syn Jana Neffa – Vladimír Neff (1880 – 1957) pokračoval v práci a zvelebování firmy, kterou založil jeho otec. Před druhou světovou válkou proslul hlavně moderními obchodními metodami, přispěl k obohacení trhu o nové výrobky. Po roce 1948 mu komunisté majetek zabavili.Syn Vladimíra – Vladimír Neff (1909 – 1983) byl významným českým spisovatele a překladatelem. Je autorem mnoha historických generačních románů, filmových scénářů i her. Studoval také v Ženevě, pracoval ve Vídni a německých Brémách. Kromě psaní překládal z francouzštiny, němčiny (s manželkou) a z ruštiny. Syn Vladimíra – Ondřej Neff (*1945), spisovatel science fiction, novinář a publicista. V sedmdesátých letech 20.století pracoval i v propagaci jako fotograf. Vydavatel internetových serverů Neviditelný pes (založen 1996) a Digineff (od 1999). Syn Ondřeje – David Neff (*1970), působí jako fotograf deníku Mladá fronta DNES. Blíže se tedy s rodinou a životními osudy lipenského rodáka Jana Neffa můžete seznámit od 7. května 2009 na výstavě rodinných fotografií a dalších materiálů v Domečku Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Budiž tento článek brán jako pozvánka k návštěvě této jedinečné akce věnované jedinečnému občanu našeho města. Petra Bačová a Vilém Zeiner