Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Výstava Moravští Chorvati

Výstava maleb vídeňského malíře Othmara Ruzicky začíná ve výstavním sále Domečku v pondělí 16. října a potrvá až do úterý 31. října 2017 (kromě soboty 28. října).

V průběhu 16. století pronikali přes Balkán do Evropy Turci. Strach, který vyvolávali, donutil početnou skupinu chorvatského obyvatelstva uprchnout do klidnějších částí habsburské monarchie. Tak vznikly chorvatské komunity na území dnešního Maďarska, Rakouska, Slovenska a také na Moravě. Na Moravě Chorvati osídlili její nejjižnější, tehdy řídce osídlené oblasti. Postupně se asimilovali, avšak na Mikulovsku se udržely tři chorvatské obce až do konce 40. let 20. století. Jednalo se o Frélichov (dnes Jevišovka), Nový Přerov a Dobré Pole. Podle sčítání lidu z roku 1930 zde žilo 1 800 osob hlásících se k chorvatské národnosti. Po druhé světové válce se ráz československého pohraničí značně proměnil. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto a podobný osud potkal po roce 1948 i Chorvaty.

Vídeňský akademický malíř Othmar Ruzicka (1877–1962) navštívil obec Frélichov poprvé roku 1905. Pestré chorvatské osady a zejména kroje, které místní nosili ve svátek i ve všední den, ho okouzlily a přinesly mu dostatek námětů pro uměleckou činnost. Proto se sem pravidelně vracel a nakonec se zde i usadil. Ruzickova tvorba představuje cennou dokumentaci života moravských Chorvatů v první polovině 20. století, podobně jako fotografie Antonína Blažka, které jsou také součástí výstavy.

Výstavu zapůjčilo Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR a bude otevřena pondělí-pátek 9:00-12:00 a 14:00-16:00 hodin, v sobotu 14:00-16:00 hodin. V sobotu 28. října bude výstava uzavřena. Návštěvníci si budou moci v jejím průběhu zasoutěžit o zajímavé ceny. Výstava je součástí projektu Představujeme členské země EU-Chorvatsko a je realizována za finanční podpory Olomouckého kraje a za podpory Europe Direct Olomouc a statutárního města Olomouc.