Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Výstava – Strom roku 2005

ZŠ Osecká pořádá ve středu 12. října až pátek 14. října výstavu prací žáků ZŠ Osecká \“STROM ROKU 2005\“, ve výstavním sále Městské knihovny – Domeček. Čtěte dále o soutěži STROM ROKU 2005 …Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 11. října v 16:00 hodin, poté otevřena každý den od 9:00 do 16:00 hodin.

Zváni jsou všichni, kteří si váží přírody a svým hlasem chtějí pomoci chránit naše stromy.

STROM ROKU 2005 – SOUTĚŽ
Hlasovat pro finalistu soutěže Strom roku 2005 můžete až do středy 12. října.

Dárcovské sms posílejte na číslo 87777, text zprávy: DMS Strom11.
Podpoříte tak výsadbu nových stromů.

Pro ty, kteří nevědí:
Tuto celorepublikovou soutěž pořádá Nadace Partnerství. Anketou chce upozornit na význam stromů pro životní prostředí. Prostřednictvím stromů chce přivést lidi k zájmu o prostředí, ve kterém žijí, podpořit sázení stromů a péči o ně.
Ve finále je 12 stromů. Právě jeden z nich je náš \“Lipnický Opičák\“.
Strom do soutěže navrhly děti ze Základní školy Osecká.

\“Lipnický Opičák\“ – buk lesní převislý ze zámeckého parku v Lipníku nad Bečvou Fagus sylvatica – Pendula – převislá forma buku lesního zvaného \“Opičák\“.
– je významnou dominantou zámeckého parku v Lipníku nad Bečvou. Buk převislý je mohutným exemplářem, bujného růstu (výška cca 12 m, obvod kmene 433 cm, průměr koruny 25 m) s větvemi dosahujícími až k zemi. Osm jeho větví zakořenilo a spoluvytváří s mateřským kmenem krásný komplex. V inventarizaci dřevin byl odporníky klasifikován nejvyšší sadovnickou hodnotou (5) jako dřevina hodnotná, vzrostlá, s habitem typickým pro daný taxon. Lipenský \“Opičák\“ je ojedinělým stromem této formy v celém kraji.

Zámecký park byl založen v 50-tých letech 17. století, dnešní podoba je volná, přírodně krajinářská. Park je součástí městké památkové rezervace.

Více informací naleznete na
www.stromzivota.cz .