Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

VÝSTAVA V TIC PŘIPOMENE DVOJICI JUBILEÍ VÝZNAMNÉHO OBČANA LIPNÍKU NAD BEČVOU

Před 55 lety dne 16. května 1969 zemřel v Lipníku nad Bečvou ThDr. Antonín Kleveta, jehož kněžství začalo v tomto městě primicí na svátek sv. Václava dne 28. září 1927 ve farním chrámu sv. Jakuba st.

Narodil se před 120 roky dne 18. ledna 1904 v obci Vitčice u Prostějova do učitelské rodiny Klevetů.

Rodiče – Antonín a Marie rozená Smažinková – se po roce 1926 usadili v Lipníku nad Bečvou. Jejich syn se po maturitě na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži stal posluchačem Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Olomouci, odkud byl po prvním ročníku poslán na bohoslovecká studia do Štrasburku; studoval tam až do roku 1928 teologii a jazyky v Evropě běžné, ale i hebrejštinu a aramejštinu. Pak působil dva roky v Jeruzalémě jako vicerektor Hospicu Sv. rodiny; při tom studoval na tamní biblicko-archeologické škole.

Od ledna 1931 mu začaly běžné povinnosti jako kooperátoru ve Slatinicích. Po vykonání vojenské služby se stal v roce 1932 adjunktem teologické fakulty v Olomouci, koncem roku 1933 promoval a získal titul ThDr.

Jeho další pedagogická a vědecká dráha byla přerušena roku 1942, kdy byl i s třemi kolegy zatčen
a uvězněn.

Po návratu na olomouckou teologickou fakultu v červnu 1945 byl na základě svých vědeckých spisů jmenován docentem v říjnu 1945 a v březnu 1947 následovalo jmenování profesorem. Po zrušení bohoslovecké fakulty v  Olomouci roku 1950 se uchýlil ke své matce do Lipníku nad Bečvou. V letech 1951-1952 působil ve zdejší farnosti jako kooperátor. V lednu 1957 byl zatčen a 3 roky vězněn na Borech.

Dvě jubilea ThDr. Antonína Klevety připomíná kniha o něm pojednávající, z níž některé části vystavuje TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM od 1. do 15. května 2024. Kniha je dostupná v městské knihovně v Lipníku n. B.

autor: Alois Kleveta