Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Výtvarná soutěž pro mateřské školy

Městská knihovna Lipník nad Bečvou vyhlašuje při příležitosti Mezinárodního dne dětí a Propagační výstavy koček výtvarnou soutěž
\“Koťata, kočičky aneb naši mazlíčci\“ …

Podmínky soutěže

 soutěž je určena pro děti z mateřských škol, soutěžit mohou pouze jednotlivci

 soutěžní práce musí být označena na zadní straně výkresu jménem, věkem a adresou MŠ. Špatně označené práce budou ze soutěže vyřazeny

 formát soutěžních prací: tvrdý papír minimálně formát A4, maximálně A3

 práce odevzdávejte nejpozději do 19. května 2006 do městské knihovny

 výtvarné práce vyhodnotí odborná porota

 soutěžní práce budou vystaveny ve výstavním sále knihovny – Domečku
v době konání Propagační výstavy 3. 6. 2006

(pro MŠ na telefonickou objednávku také 5. – 16. 6. 2006)

 vyhodnocení proběhne v sobotu 3. června 2006 v 10:30 hodin

při příležitosti Propagační výstavy koček (ve výstavním sále)

 HLAVNÍ CENA – DORT

Vystaveno: 4. 5. 2006

Vystavila: K. Rýparová