Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Život je změna. Vývoj města Lipníka od roku 1918 do žhavé současnosti

Už třikrát v tomto roce měli obyvatelé Lipníka možnost seznámit se s historií našeho krásného a starobylého města. Stalo se tak při přednáškách konaných v rámci čtyřdílného přednáškového cyklu „Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí“, který se setkal s poměrně velkým ohlasem… 10. května 2007 se uskuteční v 18:00 v Domečku Městské knihovny čtvrtá a tedy poslední přednáška z tohoto cyklu s názvem Život je změna. Vývoj města Lipníka od roku 1918 do žhavé současnosti. Tedy téma značně aktuální, avšak poněkud problematické a diskutabilní.

Úkolem zmíněné přednášky bude seznámit posluchače s dějinami města Lipníka nad Bečvou od přelomového roku 1918 až do 90. let 20. století. Posluchači se doví mnohé o politických událostech 20. století, spjatých s Lipníkem, a také o společenských změnách, které naše město zasáhly.

Řeč bude především o říjnovém převratu z roku 1918 a o následném vývoji městské správy, školství, kultury a hospodářství. Největší pozornost bude věnována těm nejdůležitějším událostem a také osobnostem, které se výrazně zapojily do života města. Nezapomeneme ani na vývoj německé a židovské menšiny.

Po vylíčení života ve městě během období tzv. První republiky se dostaneme k událostem pomnichovské a válečné éry. Zde budou posluchači upozorněni zejména na problematiku německé správy, židovské transporty, umístění vládního vojska v lipenských kasárnách a další důležité jevy. Na závěr této části se pak poučíme o osvobození města.

Následný vývoj bude popsán v podstatě velmi stručně. Stručnost vyplývá z nedostatku literatury a také skutečnosti, že mnozí posluchači jsou pamětníky popisovaného období, které vnímají rozdílně a nikoli nestranně. Právě proto bude možná vhodné, pokud se přednáška změní ve skutečnou besedu či debatu, ve které jednotliví posluchači předají ostatním své zkušenosti, znalosti a názory.

Srdečně zvu všechny zájemce o poslední přednášku z historie města Lipníka a těším se na vaši účast.

Vystaveno: 27. 4. 2007

Vystavila: B. Musilová