Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Kritéria pro volbu nejlepšího čtenáře

Městská knihovna Lipník nad Bečvou se rozhodla vybrat nejlepšího dětského čtenáře za školní rok 2005/2006. …Nejlepší čtenář za školní rok 2005/2006 bude vyhlášen
10. července 2006 (výsledky, dětské oddělení).

K R I T É R I A

* Pravidelná návštěvnost knihovny

* Po celý rok nebyla zaslána upomínka za nedodržení půjčovní lhůty

* Účast na akcích pořádaných Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou

* Zapojení se do soutěže \“Všímálek\“

Pozor !
Vítěz bude pouze jeden. Za své počínání obdrží milý dárek.

Vystavila: K. Rýparová