Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Lekce informační výchovy

Lekce informační výchovy (LIV) jsou nabízeny podle věkových kategorií dětí a mládeže. Děti z mateřských škol se seznamují s knihovnou formou exkurze. Žáci prvního stupně se během lekce naučí orientovat v knihovně, dozví se o službách, které knihovna poskytuje, je jim vysvětleno značení a uspořádání knihovního fondu. Následně se učí vyhledávat v online katalogu a jak bezpečně vyhledávat na internetu.

LIV pro druhý stupeň tyto znalosti dále rozšiřují. Žákům jsou vysvětleny údaje v katalogizačním záznamu, vysvětleny pojmy jako např. anotace, titulní list, rejstřík aj. Jsou seznámeni s dělením a vyhledáváním naučné literatury podle MDT.  V rámci lekce navštíví další oddělení knihovny.

Studenti středních škol se dozvědí o službách dospělého oddělení a studovny, o regionálním fondu a o službách MVS a MMVS. V rámci lekce si mohou vyzkoušet čtečky elektronických knih. Cílem lekcí je vzbudit ve studentech zájem o knihy a četbu, naučit je správně využívat dostupné informační zdroje a orientovat se v knihovním fondu a službách knihovny.