Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Velká válka a Lipník nad Bečvou

Sté výročí vypuknutí 1. světové války je tématem přednášky Mgr. Lubora Maloně z Muzea Komenského v Přerově, které se mohou zájemci o tuto tematiku zúčastnit ve čtvrtek 9. října. Zaměřena bude zejména na události v městě Lipníku nad Bečvou.

„Město Lipník nejprve pocítilo válku prostřednictvím odvodů mužů na frontu, omezením železniční dopravy, která byla přednostně využívána armádou, narušováním školní výuky a později kvůli problémovému zásobování a řadě dalších negativních jevů. Do Lipníku také na začátku války proudili uprchlíci z Haliče, tedy z území, které bylo přímo ohroženo válkou. Bylo nutné je někde ubytovat, něčím zásobovat a někde vzdělávat. Docházelo k omezování spolkového života a pronásledování českých vlastenců. Ve městě bylo ubytováno vojsko, řada veřejných budov sloužila jako vojenské lazarety. Mnoho lipenských mužů se již nikdy nevrátilo domů, řada z nich vstoupila do legií a pomohla vybojovat samostatnost. O jejím vyhlášení se však lipenští Češi dověděli až o den později,“ sděluje Lubor Maloň o tehdejší válečné situaci.

Mnohem více informací se dozvíte na přednášce, která začíná ve výstavním sále Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou  Domečku od 17:30 hodin. Doplněna bude o výstavku knih a předmětů vztahujících se k 1. světové válce.  Akce se koná v rámci 18. ročníku Týdne knihoven, jehož mottem je  Velká válka.